Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, verestä

11813 S -HuumL-O

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu osoitteesta vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/1964