Kuulovika, ei-syndrominen, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä

11828 B -OTONS-D

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen esitiedot kirjataan sähköisesti ja mikäli sähköistä yhteyttä ei ole käytettävissä, liitetään mukaan Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi) Lähetteet ja lomakkeet. www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/lahete_genetiikan_laboratorioon_2018_1.pdf

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan laboratorion asiakaspalveluun. OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään osoitteeseen: NordLab Pohjois-Pohjanmaa, Näytteen vastaanotto, Genetiikan laboratorio, Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Menetelmä

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmä (NGS). Tutkimus tehdään käyttäen TWIST Bioscience Comprehensive eksome kirjastokittiä ja Illuminan NextSeq550 laitteistoa. Käytetty NGS-menetelmä ei tunnista toistojaksomutaatioita, uudelleenjärjestymiä, alhaisen osuuden mosaiikkimuotoisia muutoksia ja tietyillä genomin alueilla, esimerkikisi ns. pseudogeenialueilla muutosten tunnistaminen luotettavasti ei aina ole mahdollista. Tarvittaessa tutkimusta täydennetään perinteisellä Sanger-sekvensoinnilla.

Tekotiheys

2x/kk, vastausaika 4-8 vk

Yleistä

NGS-geenipaneeli sisältää seuraavat geenit (94): ACTG1 ADCY1 ATP2B2 BDP1 BSND CABP2 CCDC50 CDH23 CEACAM16 CIB2 CLDN14 CLIC5 COCH COL11A2 COL4A6 CRYM DCDC2 DIABLO DIAPH1 DIAPH3 DMXL2 DSPP ELMOD3 EPS8 ESPN ESRRB EYA4 GIPC3 GJA1 GJB2 GJB3 GJB6 GPSM2 GRHL2 GRXCR1 GSDME HGF HOMER2 ILDR1 KARS KCNQ4 LHFPL5 LOXHD1 LRTOMT MARVELD2 MET MSRB3 MYH14 MYH9 MYO15A MYO3A MYO6 MYO7A NARS2 NLRP3 OSBPL2 OTOA OTOF OTOG OTOGL P2RX2 PCDH15 PDE1C PJVK PNPT1 POU3F4 POU4F3 PRPS1 PTPRQ RDX RIPOR2 SERPINB6 SIX1 SLC17A8 SLC22A4 SLC26A4 SLC26A5 SLITRK6 SMPX STRC SYNE4 TBC1D24 TECTA TJP2 TMC1 TMIE TMPRSS3 TNC TPRN TRIOBP TSPEAR USH1C WFS1 WHRN

Tulkinta

Sekvenssidatan analysointiin ja tulosten tulkintaan käytetään Sophia DDM ja Integrative Genome Viewer (IGV) -analysointiohjelmia. Lisäksi DNA-muutosten kliinisen merkityksen arvioinnissa käytetään populaatiovariaatio- ja varianttitietokantoja. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto, jossa ilmoitetaan tutkitut alueet, kattavuus kohdealueilla ja todetut muutokset sekä arvioidaan löydöksen kliininen merkitys sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarve (esim. vanhempien tutkimukset). Lausunnossa ei ilmoiteta harmittomiksi luokiteltuja variantteja. Menetelmä tunnistaa geenien koodaavien alueiden sekvenssimuutokset (SNV/indel)ja silmukoitumisalueiden läheisyydessä olevat sevenssimuutokset sekä vähintään 2 eksonia kattavat kopiolukumuutokset (CNV). Todetut variantit arvioidaan ACMG-kriteereihin perustuvalla luokittelulla: 5 = patogeeninen, 4 = todennäköisesti patogeeninen, 3 = kliiniseltä merkitykseltään avoin (VUS, variant of unknown significance), 2 = todennäköisesti harmiton, 1 = harmiton. Lausunnossa ilmoitetaan patogeeniset, todennäköisesti patogeeniset sekä kliiniseltä merkitykseltään avoimet (VUS) potilaan ilmiasuun mahdollisesti sopivat variantit.