Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi verestä

11881 B -IGclon

Näyteastia

CPT-putki 8 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=14640