Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi luuytimestä

11882 Bm-IGclon

Näyteastia

CPT-putki 4 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu ja pyyntölähete

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=14642