Enterovirus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä

11896 Li-EvirAb

Osatutkimukset

Li-EvirAbG
Li-EvirAbM

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=10979