B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, veri

11928 B -CANVAS

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

fimlab.fi/tutkimus/12745