U -Kaliumin ja kreatiniinin suhde

11940 U -KKre

Osatutkimukset

U -K
U -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Virtsan kaliumpitoisuuden selvitys silloin kun vuorokausivirtsan keräys ei ole välttämätön, esimerkiksi hypokalemian selvittelyssä.

Suosittelemme tutkimusta U -KKre pääsääntöisesti erillistutkimusten U -K ja U -Krea sijaan, sillä kalium/kreatiniinisuhteen tulkinta on suoraviivaisempaa.

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi 5 ml virtsaa. Säilytys: Virtsanäyte säilyy 6 vuorokautta jääkaapissa, pakastettuna kuukausia. Lähetys: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Kalium: Ioniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora mittaus. Kreatiniini: Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet yli 18 v alle 8.4 mmol/mmol
naiset yli 18 v alle 8.7 mmol/mmol

Tulkinta

Elimistön kaliumista erittyy suurin osa virtsaan. Virtsan kaliumin eritys on lisääntynyt runsaan ravinnon kaliumsaannin myötä, hyperaldosteronismissa, alkaloosissa, Cushingin taudissa, munuaisten tubulusvaurioissa sekä diureettien vaikutuksesta. Virtsan kaliumin eritystä vähentää kaliumin puute elimistössä, munuaisten ja lisämunuaisten vajaatoiminta sekä spironolaktonin käyttö.

Kreatiniinia eritetään virtsaan lähinnä henkilön lihasmassasta riippuen vakionopeudella. Siksi kreatiniinin pitoisuusmäärityksellä virtsasta voidaan korjata vesidiureesin vaikutusta muiden aineiden pitoisuuksiin, kun munuaisten toiminta on normaalia. Tämä tehdään laskemalla tutkittavan analyytin ja kreatiniinin suhde.

Huomautukset

Viitearvojen lähde Fuentes-Arderiu et al Multicentre physiological reference values for some urinary component-to-creatinine (creatininium) concentration ratios. CCLM 2005:43(9):958-962.