U -Natriumin ja kreatiniinin suhde

11941 U -NaKre

Osatutkimukset

U -Na
U -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Virtsan natriumpitoisuuden selvitys silloin kun vuorokausivirtsan keräys ei ole välttämätön.

Suosittelemme tutkimusta U -NaKre pääsääntöisesti erillistutkimusten U -Na ja U -Krea sijaan, sillä natrium/kreatiniinisuhteen tulkinta on suoraviivaisempaa.

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi 5 ml virtsaa. Säilytys: Virtsanäyte säilyy 6 vuorokautta jääkaapissa, pakastettuna kuukausia. Lähetys: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Natrium: Ioniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora mittaus. Kreatiniini: Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet yli 18 v alle 25.8 mmol/mmol
naiset yli 18 v alle 28.5 mmol/mmol

Tulkinta

Virtsan natriumin eritys on lisääntynyt ravinnon natriumpitoisuuden noustessa, munuaisten tubulusvaurioissa, hypoaldosteronismissa, SIADH-oireyhtymässä, Addisonin taudissa, diureettien vaikutuksesta tai happo-emästasapainon metabolisista häiriöissä (osmoottinen diureesi esim. hyperglykemiassa). Natriumin eritys virtsaan on vähentynyt natriumin plasmapitoisuuden aletessa ja tiloissa, joissa reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmä on aktivoitunut kuten sydämen vajaatoiminnassa, hyperaldosteronismissa ja Cushingin taudissa.

Kreatiniinia eritetään virtsaan lähinnä henkilön lihasmassasta riippuen vakionopeudella. Siksi kreatiniinin pitoisuusmäärityksellä virtsasta voidaan korjata vesidiureesin vaikutusta muiden aineiden pitoisuuksiin, kun munuaisten toiminta on normaalia. Tämä tehdään laskemalla tutkittavan analyytin ja kreatiniinin suhde.

Huomautukset

Viitearvojen lähde Fuentes-Arderiu et al Multicentre physiological reference values for some urinary component-to-creatinine (creatininium) concentration ratios. CCLM 2005:43(9):958-962