HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus SSO/SBT, verestä

12047 B -HLACarb

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

www.veripalvelu.fi/tutkimusryhma/tautiassosiaatio