Faktori B, seerumista

1210 S -FakB

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki yli 0.225 g/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=1210