Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi), punasoluista

1213 E -Coombp

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hemolyyttisten anemioiden selvittely (mm. AIHA, vastasyntyneen hemolyyttinen tauti, verensiirtoreaktiot)

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Keskoset ja vastasyntyneet: muutama tippa perifeeristä kapillaariverta 0.9 % NaCl-liuokseen laimennettuna tai napaverta. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Coombsin koe suoritetaan kvalitatiivisesti polyspesifisillä (E-COOMBP, n:o 1213) tai monospesifisillä (E-COOMBM, n:o 1214) reagensseilla. Mikäli punasolujen pintaan on kiinnittynyt vasta-aineita ja/tai komplementtia, punasolut agglutinoituvat.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Suoralla antiglobuliinikokeella eli suoralla Coombsin kokeella tutkitaan, onko punasolujen pinnalle kiinnittynyt vasta-aineita tai komplementin komponentteja. Tutkimuksessa punasolujen annetaan reagoida polyspesifisen antiglobuliinireagenssin (Coombsin seerumin) kanssa, joka reagoi punasolujen kanssa, mikäli niiden pinnalla on immunoglobuliinia ja/tai komplementin osia.

Punasoluihin voi elimistössä kiinnittyä vasta-aineita erilaisissa tilanteissa, mm. erilaisin mekanismein syntyneissä hemolyyttisissä anemioissa. Autoimmuunihemolyysin yhteydessä vasta-aineita muodostuu elimistön omia punasoluja kohtaan, alloimmuuni-hemolyysissä elimistölle vieraita punasoluja kohtaan (esim. vastasyntyneen hemolyyttisessä taudissa äidissä muodostuneet vasta-aineet kiinnittyvät lapsen punasoluihin tai verensiirto-reaktioiden yhteydessä potilaan seerumissa olevat vasta-aineet kiinnittyvät siirrettyihin punasoluihin) tai lääkeaine voi indusoida vasta-ainemuodostuksen. Vasta-aine voi olla punasolun pinnassa yksinään tai sitoa komplementtia.

Tulkinta

Normaali löydös on negatiivinen. Positiivinen löydös osoittaa vasta-aineen ja/tai komplementin kiinnittymisen punasoluun.

VASTAUS: Vastauksena ilmoitetaan agglutinaation aste.


- negatiivinen
1+, 2+, 3+ tai 4+ positiivinen