Deksametasoni-koe, lyhyt

1225 Pt-DXM-R1

Osatutkimukset

S -Korsol

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hyperkortisolismin epäily lapsilla ja aikuisilla.

Esivalmistelu

Koe soveltuu polikliiniseksi seulontakokeeksi. Hoidosta vastaava osasto tai lääkäri antavat potilaalle deksametasonilääkkeen ja ohjeistavat potilasta sen otossa. Laboratorio hoitaa toimintakokeessa vain verinäytteiden oton.

Hoitoyksikkö antaa ohjeistuksen esivalmisteluun. Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet mahdollisesta lääkityksen keskeyttämisestä ennen tutkimusta. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa. Potilaan valmistautumisen tueksi on www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Suoritus

Kokeen suorittaja: osasto. Näytteenottaja: osasto/laboratorio.

Potilaalle annetaan illalla klo 23 deksametasonia 1.0 mg p.o., lapsille 25 µg/kg (ei yli 1 mg) p.o.

Otetaan verinäyte seuraavana aamuna klo 8.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

S-Korsol: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kk:sia.

Tekotiheys

S-Korsol päivittäin

Tulkinta

Normaali S -Korsol alle 100 nmol/l

Kohonneet S -Korsol arvot vaativat Cushingin oireyhtymän jatkotutkimuksia, koska vääriä positiivisia esiintyy. Normaali tulos on luotettava.

Huomautukset

Deksametasoni vaikuttaa kortisolin lisäksi muiden steroidihormonien pitoisuuksiin. Deksametasonin metaboliaa lisäävät lääkkeet kuten fenytoiini ja karbamatsepiini saattavat vaatia deksametasoniannoksen kaksinkertaistamisen.