Deoksikortisoli (11-), seerumista

1235 S -11Dok

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 5 nmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivU

huslab.fi/ohjekirja/1235.html