EKG, 12 kytkentää levossa

1270 Pt-EKG-12

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Sydänsairauksien diagnostiikka. Mikäli epäillään akuuttia sydäninfarktia, tulee pyytää Pt-EKG-15 tutkimus (nro 1271).

Esivalmistelu

Potilaan tulee levätä (esim istua) mielellään vähintään 15 min ennen rekisteröintiä.

Menetelmä

Elektrofysiologinen. Rekisteröidään ns. 12-kytkentäinen EKG (raajakytkennät I, II, III, aVR, aVL ja aVF sekä rintakytkennät V1-V6).

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

Sydänfilmiä eli elektrokardiografiaa (EKG) käytetään sydänsairauksien, erityisesti sepelvaltimotaudin, verenpainetaudin ja rytmihäiriöiden sekä sydäntulehdusten diagnostiikassa.

Tulkinta

EKG tulostetaan paperille ja/tai tallennetaan digitaalisena OYS:n kuva-arkistoon (OYSissa tehdyt EKG-rekisteröinnit) tai Effica-sairaskertomusjärjestelmään (Oulun kaupungin terveysasemilla ja Kempeleen terveyskeskuksessa tehdyt rekisteröinnit). Paperi/digitaalisessa tallenteessa on laitteen antama tulkintaehdotelma. Varsinainen EKG:n tulkinta kuuluu hoitavalle lääkärille.

Huomautukset

Esko-potilaskertomusjärjestelmän kuvakatselimesta EKG:n voi tulostaa paperille, mutta tuloste on tarkoitettu vain EKG:n silmämääräiseen arviointiin. Tarvittaessa mittauskelpoista paperi-EKG:ta (esim tutkimusprojektit) tulee hoitoyksikön erikseen sopia laboratorion kanssa EKG-rekisteröinnin tulostamisesta paperille EKG-laitteelta.