EKG, 15 kytkentää levossa

1271 Pt-EKG-15

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Akuutin sydäninfarktin epäily/poissulku.

Kaikissa muissa tilanteissa käytetään Pt-EKG-12 tutkimusta.

Menetelmä

Elektrofysiologinen. Rekisteröidään 15-kytkentäinen EKG (raajakytkennät I, II, III, aVR, aVL, aVF sekä rintakytkennät V4R ja V1-V8).

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

15-kytkentäistä EKG:ta käytetään potilailla, joilla epäillään akuuttia sydäninfarktia (tai halutaan poissulkea). Tavanomaisten rinta- ja raajakytkentöjen lisäksi tutkimuksessa rekisteröidään V4R-kytkentä oikean kammion sekä V7-V8-kytkennät takaseinäinfarktin tunnistamiseksi.

Tulkinta

EKG tallennetaan digitaalisena OYS:n kuva-arkistoon.

EKG-15 tutkimuksessa rekisteröidään tavanomaisten rintakytkentöjen lisäksi lisäkytkennät V4R ja V7-V8. Digitaalisessa EKG-tallenteessa lisäkytkennät näkyvät nimillä E1, E2 ja E3. Näitä nimiä vastaavat lisäkytkennät E1 = V4R, E2 = V7 ja E3 = V8 (kirjataan Huomautukset-kenttään).

EKG-tallenteessa on mukana EKG-laitteen antama tulkintaehdotelma. Varsinainen EKG:n tulkinta kuuluu hoitavalle lääkärille.

Huomautukset

Tutkimusta voi tilata otettavaksi vain OYS:ssa.

Esko-potilaskertomusjärjestelmän kuvakatselimesta EKG:n voi tulostaa paperille, mutta tuloste on tarkoitettu vain EKG:n silmämääräiseen arviointiin. Tarvittaessa mittauskelpoista paperi-EKG:ta (esim tutkimusprojektit) tulee hoitoyksikön erikseen sopia laboratorion kanssa EKG-rekisteröinnin tulostamisesta paperille EKG-laitteelta.