Echinococcus, vasta-aineet, seerumista

1285 S -EchiAb

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöön on liitettävä tarkat anamnestiset ja kliiniset tiedot: lähete Bakteriologian, mykologian ja parasitologian tutkimukset, HUSLAB www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 0.5 OD

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/1285.html