Estradioli, seerumista

1366 S -E2

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Amenorrea, infertiliteetti, ovulaation induktion seuranta, postmenopausaalisten vuotojen selvittely (yhdessä estronimääritysten kanssa), tytöillä ennenaikainen puberteetti, miehillä gynekomastia, pojilla kives- ja lisämunuaiskasvaimet

Esivalmistelu

Jos mahdollisen hormonihoidon vaikutus halutaan eliminoida, tulee lääkitys lopettaa ainakin kuukautta ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, muutoin kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen menetelmä

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Estradioli on tärkein estrogeeninen hormoni menstruoivilla, ei-gravideilla naisilla. Sitä tuotetaan pääasiassa munasarjoissa ja keltarauhasessa gonadotropiinien stimuloimana. Kuukautiskierron follikkelivaiheen alussa seerumin estrogeenipitoisuudet ovat pienet, mutta ne suurenevat saavuttaen huippunsa noin päivää ennen ovulaatiota. Pitoisuudet pienenevät jälleen luteaalivaiheen loppua kohti. Miehillä suurin osa estradiolista syntyy testosteronista perifeerisissä kudoksissa. Plasmassa estradioli on suureksi osaksi sitoutunena SHBG:hen ja albumiiniin, mutta vain vapaa fraktio on biologisesti aktiivista.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet alle 0.15 nmol/l

Tulkinta


Viiteväli (reagenssivalmistajan ilmoittama)
naiset: follikulaarivaihe 0.07-0.53 nmol/l
ovulaatio 0.24-1.31 nmol/l
luteaalivaihe 0.21-0.79 nmol/l
postmenopaussi alle 0.12 nmol/l
miehet: alle 0.15 nmol/l

Pieniä pitoisuuksia todetaan hypotalamuksen, aivolisäkkeen tai munasarjojen vajaatoimintaan liittyvässä amenorreassa. Näissä tiloissa ei myöskään ole todettavissa normaalia menstruaatioon liittyvää rytmiä. Ovulaatio ei yleensä laukea, jos estradiolihuippu jää alle 0.8 nmol/l. Munasarja- ja kiveskasvaimet voivat tuottaa estradiolia ja aiheuttaa suurentuneita estradiolin seerumi-pitoisuuksia. Tytöillä ennenaikaisessa puberteetissa tavataan suurentuneita estradiolipitoisuuksia. Miehillä harvinaiset estrogeenejä tuottavat kasvaimet sekä vaikeat maksavauriot voivat aiheuttaa suurentuneita estradiolipitoisuuksia. Nämä tulee ottaa huomioon gynekomastiaa selviteltäessä.

Huomautukset

Menetelmää ei suositella rintasyöpäpotilaille joilla on fulvestranttilääkitystä (Faslodex) -lääkitys. Näille potilaille suositellaan määritystä S-EstdioL (11243).