Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta

1380 P -FiMo-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation epäily

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Näyte analysoidaan mahdollisimman pian. Näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 tunnin kuluessa.

Menetelmä

Hemagglutinaatio

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Fibriinimonomeerit syntyvät fibrinogeenistä trombiinin katalysoiman proteolyysin seurauksena. Kun plasman trombiinikonsentraatio on pieni, fibriinimonomeerit eivät aggregoidu fibriinihyytymäksi, vaan liittyvät fibrinogeeniin tai fibrinogeenin hajoamistuotteisiin muodostaen liukoisia komplekseja. Näitä voidaan osoittaa fibriinimonomeeritestillä.

Tulkinta

VASTAUS: Patologinen, positiivinen löydös vastataan ilmoittamalla hemagglutinaation voimakkuus 1+, 2+ tai 3+.

Koe on positiivinen 95 %:lla DIC-potilaista.