Fenobarbitaali, seerumista

1387 S -Fenob

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epilepsiahoidon seuranta, myrkytysepäily.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia, lapsilta 0.5 ml verta mikroputkeen (ei geeli). Näyte otettava ennen seuraavaa lääkeannosta. Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Seerumi säilyy 7 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

PETINIA.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Tulkinta

Fenobarbitaalia käytetään vielä toisinaan status epilepticuksen hoidossa.

FARMAKOKINETIIKKA: Fenobarbitaali imeytyy varsin hitaasti, mutta täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Sen puoliintumisaika plasmassa on aikuisilla pitkä, noin 3 - 6 vuorokautta, lapsilla jonkin verran lyhyempi. Aikuisilla plasman fenobarbitaalista noin 50 % on sitoutunut proteiineihin, lapsilla sitoutuminen on vähäisempää ja vastasyntyneillä vain noin 25 % on proteiineihin sitoutunutta. Selkäydinnesteen fenobarbitaalipitoisuus vastaa plasman sitoutumattoman fraktion pitoisuutta. Fenobarbitaali läpäisee istukan ja kulkeutuu myös äidinmaitoon. Noin puolet fenobarbitaalista erittyy muuttumattomana virtsaan, loppu metaboloituu lähinnä hydroksyloitumalla maksan mikrosomaalisten entsyymien vaikutuksesta. Samalla ko. entsyymisysteemi indusoituu, joka osittain selittää fenobarbitaalihoidossa säännönmukaisesti kehittyvän toleranssin. Samalla muiden tätä samaa entsyymisysteemiä käyttävien aineiden metabolia kiihtyy. Tällaisia aineita ovat mm. trisykliset depressiolääkkeet, antikoagulantit ja fenytoiini. Valproaatti voi estää fenobarbitaalin metaboliaa ja lisää sen plasmapitoisuutta.

TERAPEUTTINEN ALUE: Epilepsian hoidossa terapeuttinen pitoisuus yleensä on 50-150 µmol/l.

VAKAVAT SIVUVAIKUTUKSET JA TOKSISUUS: yli 200 µmol/l

YHTEISVAIKUTUKSET: Fenobarbitaali on tehokas lääkeainemetabolian induktori, joka pienentää useimpien lääkeaineiden pitoisuuksia seerumissa.

Viitteet: Greenberg et al . Therapeutic Index Estimation of Antiepileptic Drugs: A Systematic Literature Review Approach. Clin Neuropharmacol. 2016

Huomautukset

Fenobarbitaalin määritysmenetelmä vaihtuu 3.4.2024 alkaen immunokemiluminometrisesta menetelmästä PETINIA-menetelmään ja muutos aiheuttaa tulostason laskemisen n. 30 %:lla. Muutoksen jälkeen alin vastattava pitoisuus nousee ollen 12.9 µmol/l (aiemmin 1.7 µmol/l). Suurin vastattava pitoisuus säilyy samana ollen 688 µmol/l. Näillä muutoksilla ei pitäisi olla vaikutusta tuloksen tulkintaan.