Fenobarbitaali, seerumista

1387 S -Fenob

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epilepsiahoidon seuranta, myrkytysepäily.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia, lapsilta 0.5 ml verta mikroputkeen (ei geeli). Näyte otettava aamulla ennen lääkitystä. Seerumi säilyy 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Fenobarbitaalia käytetään vielä toisinaan status epilepticuksen hoidossa.

Fenobarbitaali imeytyy varsin hitaasti, mutta täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Sen puoliintumisaika plasmassa on aikuisilla 3 - 6 vuorokautta, lapsilla jonkin verran lyhyempi. Aikuisilla plasman fenobarbitaalista noin 50 % on sitoutunut proteiineihin, lapsilla sitoutuminen on vähäisempää ja vastasyntyneillä vain noin 25 % on proteiineihin sitoutunutta. Selkäydinnesteen fenobarbitaalipitoisuus vastaa plasman sitoutumattoman fraktion pitoisuutta. Fenobarbitaali läpäisee istukan ja kulkeutuu myös äidinmaitoon. Noin puolet fenobarbitaalista erittyy muuttumattomana virtsaan, loppu metaboloituu lähinnä hydroksyloitumalla maksan mikrosomaalisten entsyymien vaikutuksesta. Samalla ko. entsyymisysteemi indusoituu, joka osittain selittää fenobarbitaalihoidossa säännönmukaisesti kehittyvän toleranssin. Samalla muiden tätä samaa entsyymisysteemiä käyttävien aineiden metabolia kiihtyy. Tällaisia aineita ovat mm. trisykliset depressiolääkkeet, antikoagulantit ja fenytoiini. Valproaatti estää fenobarbitaalin metaboliaa ja lisää sen plasmapitoisuutta.

Tulkinta

Epilepsian hoidossa terapeuttinen pitoisuus yleensä on 40-120 µmol/l. Sivuvaikutuksia ilmaantuu pitoisuuksilla yli 150 µmol/l.