Gentamysiini (pitoisuusmääritys), seerumista

1450 S -GEN

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Gentamysiinihoidon seuranta ja oikean annostuksen määrittäminen.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta (0-näyte) varten näyte otetaan ennen lääkeannoksen antamista ja huippupitoisuus (1-näyte) otetaan 30-60 min infuusion jälkeen (lääkeannoksen antamisen jälkeen).

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml verta tai lähetettäessä 1,0 ml seerumia. 0-näyte (minimipitoisuusnäyte) otetaan yleensä toisen hoitopäivän aamuna juuri ennen infuusiota. 1-näyte (huippupitoisuusnäyte) otetaan 30-60 minuuttia infuusion jälkeen. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuvat myös näytteeksi. Voimakas hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät määritystä.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

PETINIA.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Gentamysiini kuuluu aminoglykosidiantibiootteihin, joita käytetään lähinnä gram-negatiivisten bakteeritulehdusten hoitoon. Ne saattavat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia kuten kuulo- ja tasapainoaistin heikkenemistä ja munuaisvaurioita. Sivuvaikutusten esiintyminen riippuu aminoglykosidien seerumipitoisuuksista ja sen vuoksi pitoisuusmääritykset ovat aiheellisia hoidon yhteydessä. Aminoglykosidit annostellaan tavallisesti lihakseen. Aminoglykosidit suodattuvat tehokkaasti munuaisglomeruluksissa: niiden puhdistuma on noin 2/3 kreatiniinin puhdistumasta. Puoliintumisaika plasmassa on 2-3 tuntia, mutta se saattaa pidentyä monikymmenkertaiseksi munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Tulkinta

HOITOALUE:

Minimipitoisuus: Annosteltaessa gentamysiiniä kerran vuorokaudessa minimipitoisuuden tulisi olla alle 1 mg/l. Jos minimipitoisuus on yli tai yhtä suuri kuin 1 mg/l on annosta pienennettävä. Toksisuusriski lisääntyy, jos minimipitoisuus ylittää 2 mg/l.

Huippupitoisuus: Huippupitoisuuden tavoite voi vaihdella riippuen hoidettavasta sairaudesta ja sairauden aiheuttajasta. Huippupitoisuutta seurataan yleensä vain endokardiitin hoidossa. Annosteltaessa lääkeainetta kerran päivässä huippupitoisuus (30-60 min. infuusiosta) on 10-12 mg/l. Kolmesti päivässä annosteltaessa huippupitoisuus on 3-4 mg/l.

VIITE: Hammett-Stabler CA, Johns T: Laboratory guidelines for monitoring of antimicrobial drugs. Clin Chem 1998:44(5):1129-1140

Huomautukset

3.4.2024 alkaen gentamysiinin määritysmenetelmä vaihtuu immunokemiluminometrisesta menetelmästä PETINIA-menetelmään. Muutoksen jälkeen alin vastattava pitoisuus nousee ollen jatkossa 0.5 mg/l (aiemmin 0.2 mg/l). Suurin vastattava pitoisuus säilyy samana ollen 24 mg/l. Tutkimuksen tulkintaan ei tule muutoksia.