Gentamysiini (pitoisuusmääritys), seerumista

1450 S -GEN

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Gentamysiinihoidon seuranta ja oikean annostuksen määrittäminen.

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan ennen annosta ja huippupitoisuus 30-60 min infuusion jälkeen.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml verta tai lähetettäessä 1,0 ml seerumia. 0-näyte (jäännöspitoisuus) otetaan yleensä toisen hoitopäivän aamuna juuri ennen infuusiota. 1-näyte eli huippupitoisuusnäyte otetaan 30-60 minuuttia infuusion jälkeen. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuvat myös näytteeksi. Voimakas hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät määritystä.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Gentamysiini kuuluu aminoglykosidiantibiootteihin, joita käytetään lähinnä gram-negatiivisten bakteeritulehdusten hoitoon. Ne saattavat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia kuten kuulo- ja tasapainoaistin heikkenemistä ja munuaisvaurioita. Sivuvaikutusten esiintyminen riippuu aminoglykosidien seerumipitoisuuksista ja sen vuoksi pitoisuusmääritykset ovat aiheellisia hoidon yhteydessä. Aminoglykosidit annostellaan tavallisesti lihakseen. Aminoglykosidit suodattuvat tehokkaasti munuaisglomeruluksissa: niiden puhdistuma on noin 2/3 kreatiniinin puhdistumasta. Puoliintumisaika plasmassa on 2-3 tuntia, mutta se saattaa pidentyä monikymmenkertaiseksi munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 5 - 10 mg/l

Tulkinta

Annosteltaessa gentamysiiniä kerran vuorokaudessa jäännöspitoisuuden tulisi olla alle 1mg/l. Jos jäännöspitoisuus on yli tai yhtä suuri kuin 1mg/l on annosta pienennettävä. Toksisuusriski lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 2mg/l. Huippupitoisuutta seurataan yleensä vain endokardiitin hoidossa. Annosteltaessa lääkeainetta kerran päivässä huippupitoisuus (30-60min. infuusiosta) on 10-12mg/l. Kolmesti päivässä annosteltaessa huippupitoisuus on 3-4mg/l.