Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä

1470 Li-Gluk

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Keskushermoston infektioiden pikadiagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml:n tai 10 ml:n steriiliin muoviputkeen, vähintään 0.5 ml. Li-Glukoosi-määritys on tehtävä välittömästi tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen. Kylmägeelillä jääkaapissa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. Li-glukoosi voidaan kuljettaa myös jäävesihauteessa. Li-Glukoosi voidaan ottaa samaan putkeen Li-LaktTeh:n kanssa.

LÄHETYS: Kylmänä (kylmägeeli tai jäävesihaude) 30 min sisällä näytteentotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Amperometrinen (verikaasuanalysaattorin glukoosi-biosensori) tai entsymaattinen (heksokinaasi)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Likvorin glukoosipitoisuus on tavallisesti noin 60 % plasman glukoosipitoisuudesta. Keskushermostoinfektioissa likvorin glukoosipitoisuus voi laskea, jos tautia aiheuttavat mikro-organismit käyttävät glukoosia ravintonaan. Likvorin glukoosipitoisuutta voidaan käyttää likvorin laktaattimääritysten ja muiden tutkimusten ohella keskushermostoinfektioiden diagnostiikan tukena ennen kuin mikrobiologiset tutkimustulokset ovat valmistuneet. Samanaikaisesti tai hieman ennen likvorin ottoa tulee määrittää plasman glukoosipitoisuus. Glukoosin tasapainottuminen selkäydintilaan vie 2-3 tuntia.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 2.2 - 4.2 mmol/l

Tulkinta

Syitä matalaan likvorin glukoosipitoisuuteen: Bakteeriperäisessä meningiitissä likvorin glukoosipitoisuus on yleensä alle 30-40 % plasmapitoisuudesta, purulentissa bakteerimeningiitissä Li-Gluk voi laskea jopa lähelle nollaa. Tuberkuloottisessa ja sienimeningiitissä lasku on lievempää ja virusmeningiitissä Li-Gluk-arvo jää yleensä viitealueelle. Likvorin glukoosipitoisuuden lievää laskua voi esiintyä myös aivokasvaimissa, herpesenkefaliitissa, neurosarkoidoosissa ja subaraknoidaalivuodossa.

Syitä korkeaan likvorin glukoosipitoisuuteen: Kohonnut Li-Gluk-pitoisuus liittyy yleensä samanaikaiseen veren hyperglykemiaan, jonka vuoksi arvoja tulee aina verrata plasman glukoosipitoisuuteen. Li-glukoosipitoisuus voi kohota myös neurosyfiliksen johdosta.