Glukoosi, pleuranesteestä

1472 Pf-Gluk

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pleuriittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Ks. Pleuranesteen yleinen otto- ja putkitusohje

NÄYTE: 1 ml pleuranestettä hepariiniputkeen. Näyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä solupitoisuudesta riippuen. Säilyvyys on 1 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Kylmälähetyksenä, mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen (Heksokinaasimenetelmä)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ks. Li-Glukoosi

Tulkinta

Pleuranesteen glukoosipitoisuus pienenee bakteeripleuriiteissa. Pitoisuus on suhteutettava samanaikaiseen plasman glukoosipitoisuuteen.