Immunoglobuliini A, seerumista

1666 S -IgA

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Paraproteinemioiden tyypitys ja seuranta, synnynnäiset ja hankitut immuunipuutokset, maksasairauksien diagnostiikka.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Seerumi säilyy jääkaapissa 1 viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Immunoglobuliinit koostuvat toisiinsa kytketyistä kahdesta raskasketjusta ja kahdesta kevytketjusta. Immunoglobuliinit luokitellaan isotyyppeihin raskasketjutyypin mukaisesti (IgA(a), IgG(g), IgM(u)). Kaikissa isotyypeissä kevytketjuja on kahta eri tyyppiä, kappa (k) ja lambda (l).

Immunoglobuliini A- molekyyli esiintyy yleensä dimeerinä ja on tärkein elimistön limakalvoilla ja eritteissä tavattava immunoglobuliinityyppi.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
6-11 kk 0.1 - 0.7 g/l
1 v 0.1 - 1 g/l
2 v 0.1 - 1.3 g/l
3 v 0.2 - 1.6 g/l
4 v 0.3 - 1.8 g/l
5 v 0.3 - 2 g/l
6 v 0.4 - 2.2 g/l
7 v 0.4 - 2.3 g/l
8 v 0.4 - 2.4 g/l
9-10 v 0.3 - 2.5 g/l
11 v 0.3 - 2.6 g/l
12 v 0.3 - 2.7 g/l
13-15 v 0.2 - 2.8 g/l
miehet 0.88 - 4.84 g/l
naiset 0.52 - 4.02 g/l

Tulkinta

Suurentunut pitoisuus havaitaan erilaisissa kroonisissa infektioissa (myös subakuuteissa), sidekudossairauksissa (SLE, reuma, skleroderma), kroonisissa maksasairauksissa, hepatiiteissa, biliaarisessa kirroosissa (usein IgM suurentunut). Erityisesti IgA voi olla suurentunut suolistotulehdusten ja alkoholihepatiitin yhteydessä. IgA-tyypin myeloomassa ja muuissa monoklonaalisissa gammopatioissa.

Matala pitoisuus: Primäärinen/selektiivinen immunoglobuliini A:n (IgA) puutos on yleisin primaarinen/geneettinen immunoglobuliinipuutos, jossa seerumin IgA- pitoisuus on alle 0,05-0,07 g/l mutta IgM- ja IgG-pitoisuudet voivat olla tavanomaisia. Selektiivistä IgA- puutosta ei voi diagnosoida luotettavasti alle 4 v lapsilla. SPR veripalvelun mukaisesti noin viidesosa henkilöistä, joilla on selektiivinen IgA- puutos, muodostaa vasta-aineita IgA:ta kohtaan (anti-IgA). Nämä vasta-aineet, etenkin jos pitoisuus on suuri (>500 AU/l), voivat aiheuttaa anafylaktisen reaktion verensiirtojen ja immunoglobuliinihoitojen yhteydessä. Verensiirtojen tai immunoglobuliinihoitojen yhteydessä on tällöin anafylaktisen reaktion vaara. Mikäli IgA- pitoisuus on alle menetelmän herkkyysrajan (0.15 g/l laajennettu mittausalue), kannattaa IgA-puutostutkimus pyytää. Anti-IgA -vasta-ainetutkimuksia tehdään Suomessa vain SPR Veripalvelussa. IgA-pitoisuus alle 0,05-0,07 g voi vaikuttaa virheellisesti IgA-luokan transglutaminaasivasta-ainetutkimuksiiin, eli negatiivisilla tTGAbA- ja EMAbA- tuloksilla ei voida poissulkea keliakiaa. Katso yst. tutkimus 8119S -KeliAb ohjekirjasta. Muissa IgA-matalapitoisuustilanteissa puhutaan partiaalista IgA- puutoksesta. Tällöin IgA- pitoisuus on 0,07-0,7 g/l. Tilanteet: myeloma (muu kuin IgA- myelooma), synnynnäiset ja hankitut immunoglobuliinipuutokset, lisääntynyt plasmaproteiinihukka (nefroottinen syndrooma, palovammat, menetys suoleen), immunosupressiivinen hoito, loppuraskaus. Partiaalinen IgA- puutos ei aiheuta ongelmia keliakian diagnostiikassa, eikä potilailla ole todettu anti-IgA vasta-aineita.

Kirjallisus 1.Primary immunoeficiencies: 2009 update. J.Allergy Clin. Immunol.124:1161-78 PAllav et al, 2016 2.Yel L. (2010). Selective IgA deficiency. Journal of clinical immunology, 30(1), 10-16. doi:10.1007/s10875-009-9357-