Immunoglobuliini D, seerumista

1670 S -IgD

Indikaatio

Immunoglobuliini D (IgD)- myelooman diagnostiikka ja seuranta. Periodisten kuumeiden selvittäminen.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE 1 ml hemolysoitumatonta ja eroteltua seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.

LÄHETYS kylmässä (2-8 C), jos perillä viimeistään seuraavana päivänä, muuten näyte on pakastettava (-20 C) ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

5-10 työpäivän kuluessa

Yleistä

Immunoglobuliini D:n raskasketju on tyyppiä delta. Tälle immunoglobuliinityypille ei tunneta fysiologista vasta-ainetehtävää.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
0-2 v alle 140 mg/l
3-9 v alle 210 mg/l
10-14 v alle 300 mg/l
15-18 v alle 150 mg/l
aikuiset,yli 19 v alle 132 mg/l

Tulkinta

IgD-pitoisuuksille, jotka poikkeavat lievästi viitearvoista, ei tunneta kliinistä merkitystä. IgD-myeloomassa pitoisuus kohoaa huomattavasti viitearvon yläpuolelle ja sitä voidaan käyttää hoidon seurannassa. IgD-myelooma voi aiheuttaa nefropatian ilman, että seerumissa todetaan tavanomaisin menetelmin M-komponenttia. Tyypillistä on, että näissä tapauksissa seerumin IgG-, IgA- ja IgM-pitoisuudet ovat alentuneet ja virtsassa tavataan proteinuria sekä vapaita monoklonaalisia kevytketjuja.

Huomautukset

2.2.2020 alkaen alihankinta HUSLAB huslab.fi/ohjekirja/1670.html