Sytomegalovirus, nukleiinihappo, pitoisuus (kvant)

1715 -CMVNh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

CMV-infektion diagnostiikka.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näytteen käsittelyohjeet

BAL-, likvori, virtsanäyte, kudospala steriilissä astiassa. Nestemäisten näytteiden näytemäärä vähintään 3 ml. Kudosnäytteisiin on hyvä lisätä muutama tippa steriiliä keittosuolaa näytteen kuivumisen estämiseksi. Luuydinnäyte EDTA-putkeen, vähintään 1 ml näytettä. Nestemäiset näytelaadut tutkimukset tehdään Oulussa. Kiinteiden näytelaatujen tutkimukset HUSLAB: huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=1715&te

Näyte säilytetään (+2-+8) enintään 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä 1 vrk kuluessa. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 asteessa. Pakastettu näyte tulee lähettää kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Tekotiheys

Kerran viikossa, yl. keskiviikkona.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 131 IU/ml

Tulkinta

Kvantitatiivista tutkimusta ei ole vakioitu muille näytemateriaaleille kuin plasmalle, joten muissa näytelaaduissa viruskopiomäärän kliininen merkitys on epäselvä, eikä saman potilaan peräkkäisten näytteiden kopiomäärät ole verrattavissa toisiinsa.

Tulos valmiina: tekopäivänä.