Elastaasi 1, ulosteesta

1718 F -Elast1

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki yli 200 µg/g uloste

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/77