Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta

1810 U -AmfetCt

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/7136