Anisakis, vasta-aineet, seerumista

1813 S -AnisAb

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukana erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/15140.html

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/15140.html