Bartonella, vasta-aineet, seerumista

1819 S -BartAb

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/1819.html

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/1819.html