Histoplasma, vasta-aineet, seerumista

1865 S -HistpAb

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=1865&terms=s-histpab