Laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus), virtsasta

1872 U -HuumL-O

Näytteen käsittelyohjeet

HUOM: OYS-laboratorio ei ota näytteitä valvotusti.

Yleistä

Menetelmä määrittää laajasti erilaisia huumausaineita ja väärinkäytettyjä lääkeaineita (mm. amfetamiineja ja niiden johdannaisia, bentsodiatsepiineja, z-lääkkeitä (tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni), gabapentinoideja kuten pregabaliinia, opiaatteja, opioideja, kannabista, kokaiinia, LSD:tä ja uusia psykotrooppisia aineita kuten katinoneja ja synteettisiä kannabinoideja.

Gammahydroksibutyraatti/gammabutyrolaktoni (Gamma/Lakka) ja barbituraatit eivät sisälly tähän tutkimukseen.

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/7124