Kemiallinen seulonta, virtsasta

1881 U -KemSeul

Osatutkimukset

U -Eryt-O
U -Leuk-O
U -Nitr-O
U -Prot-O
U -Gluk-O
U -Keto-O
U -pH
U -Suhti

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Virtsan perusseulonta. Pelkkä kemiallinen seulonta voi olla riittävä mm. päivystyspotilaiden alustavassa diagnostiikassa.

Esivalmistelu

Ks. www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

Näytteen antamisesta on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteenoton onnistumisen arviointi: Potilaille on tarjolla kuvallisia ohjeita esivalmistelun ja näytteen antamisen onnistumiseksi. Laadukas virtsanäyte on yöpaaston jälkeinen väkevä aamunäyte, joka on ollut rakossa vähintään 4 tuntia mahdollisen bakteerikasvun alkamiseksi (oireisella potilaalla kuitenkin ajoittamaton päivystysnäyte). Molemmissa tapauksissa tuloksen luotettava tulkinta edellyttää sitä, että keskisuihkunäyte on saatu onnistuneesti.

Näyte: 10 ml virtsaa säilöntäaineettomaan tehdaspuhtaaseen putkeen (Z-putki). Näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaappilämpötilassa.

Tutkimus voidaan tehdä myös C&S-säilöntäaineputkeen tai V-Monovette Urine Boric acid -putkeen laitetusta näytteestä 8 tunnin sisällä (säilytys huoneenlämmössä). Huoneenlämpötilassa säilytetty näyte on toimitettava laboratorioon 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Huom: Urine CCM-putki ei sovellu tälle tutkimukselle.

Lähetys: Näyte lähetetään huoneenlämmössä jos perillä 8 tunnin kuluessa, muutoin kylmänä.

Menetelmä

Reflektometrinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Virtsan kemiallista seulontaa käytetään lähinnä virtsatiesairauksien ja diabeteksen alustavaan seulontaan tai poissulkemiseen. Kemiallinen seulonta sisältää seuraavat osatutkimukset:


U-Eryt-O Punasolujen osoituskoe
U-Leuk-O Leukosyyttien osoituskoe
U-Nitr-O Nitriitin osoituskoe
U-Prot-O Proteiinin osoituskoe
U-Gluk-O Glukoosin osoituskoe
U-Keto-O Asetoniaineiden osoituskoe
U-pH Virtsan happamuusaste
U-Suhti Virtsan suhteellinen tiheys

Tulkinta

Normaalisti kaikki virtsan osoituskokeet ovat negatiiviset.

U-Eryt-O: Punasolujen osoitus perustuu hemin pseudoperoksidaasiaktiivisuuteen, joten hajonneetkin punasolut todetaan. Keskimääräinen herkkyys on noin 10 punasolua x E6/l sentrifugoimatonta virtsaa. Tulos vastaa likimain 1-2 punasolua/400 x näkökenttä mikroskoopissa.

U-Leuk-O: Valkosolujen osoitus perustuu myeloisen sarjan valkosolujen (granulosyytit ja monosyytit/makrofagit) esteraasiaktiivisuuteen. Kentän toteamisherkkyys on noin 20 valkosolua x E6/l sentrifugoimatonta virtsaa. Tulos vastaa likimain 3-4 valkosolua/400 x näkökenttä mikroskoopissa.

U-Nitr-O: Bakteerien osoittaminen perustuu lähinnä koliformien sauvojen nitraattireduktaasiin, joka pelkistää nitraatteja nitriiteiksi (Griessin koe). Kentän herkkyys on noin 0.5 mg/l. Positiivisen koetuloksen edellytykset ovat: (1) potilaan ravinnossa on ollut nitraatteja (mm. kasviksissa, joita potilas ei saa tehohoidossa eikä iv-nestehoidossa), (2) bakteerilla on nitraattireduktaasientsyymi (puuttuu mm. Staphylococcus saprophyticuksesta), ja (3) rakkoaika on riittävä pelkistymiseen (yli 4 tuntia). Nitriittikoe on spesifinen, muttei sensitiivinen virtsatieinfektion osoittaja.

U-Prot-O: Valkuaisaineita osoittava moniliuskan tyyny on herkkä lähinnä albumiinille. Monet globuliinit, mm. monoklonaaliset kevytketjut jäävät toteamatta. Moniliuskan herkkyys on noin 0.2 g/l, joten mikroalbuminuriaa ei todeta.

U-Gluk-O: Glukoosin osoittamismenetelmä on entsymaattinen (glukoosioksidaasi), herkkyys on noin 3 mmol/l. Menetelmä sopii hyvin glukosurian seulontaan.

U-Keto-O: Ketoaineiden osoittaminen perustuu nitroprussidikokeeseen, joka reagoi lähinnä asetoasetaatille. Määrityksen herkkyys on noin 1 mmol/l.

U-pH: Virtsan pH voi fysiologisesti olla välillä 5-9

U-Suhti: Virtsan suhteellinen tiheys fysiologisesti olla välillä 1.005-1.030 diureesista riippuen.