Kystatiini C, seerumista

1887 S -KysC

Osatutkimukset

Pt-GFReKys

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Glomerulusfunktion tutkiminen. S -KysC -pyynnön yhteydessä lasketaan yli 18- vuotiaille automaattisesti estimoitu glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFReKys).

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Alle 2-vuotiailta vähintään 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Seeruminäyte säilyy jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna ainakin 3 kuukautta, kun pakastus suoritetaan vuorokauden sisällä näytteenotosta.

LÄHETYS: Lähetys huoneenlämpöisenä mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kystatiini C on emäksinen pienimolekyylinen (mp 13 000) proteiini, jonka fysiologisena tehtävänä on inhiboida kysteiiniproteaaseja. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat kystatiini C:tä tasaisella nopeudella, se ei ole akuutin faasin proteiini, eivätkä lihasmassa, sukupuoli ja ravinto vaikuta sen seerumi/plasmapitoisuuteen. Kystatiini C eliminoituu lähes täysin glomerulussuodokseen, josta proksimaalisen tubuluksen solut sen reabsorboivat ja hajottavat. Kystatiini C:n ominaisuudet tekevät siitä kreatiniinia paremman glomerulusfunktion merkkiaineen.

Arvioitu GFR heijastaa munuaissairauksien vaikeusastetta. Terveillä aikuisilla GFR laskee jonkin verran iän myötä. Arvioitu GFR on erityisen hyödyllinen lääkeannostelun arvioinnissa. Arvioitu GFR lasketaan ns. CKD-EPI kystatiini C kaavalla (Inker ym. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C, N Engl J Med 2012,367:20-29 ja www.kidney.org/content/ckd-epi-cystatin-c-equation-2012).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 1 kk 1.1 - 2.2 mg/l
1 - 12 kk 0.5 - 1.4 mg/l
1-64 v 0.5 - 0.96 mg/l
65-74 v 0.6 - 1.3 mg/l
75-84 v 0.7 - 1.45 mg/l
yli 85 v 0.82 - 1.62 mg/l

Tulkinta

Kystatiini C nousee kreatiniinia herkemmin jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa, mutta pitkälle kehittyneen vajaatoiminnan arvioinnissa sen määrittämisellä ei ole olennaista etua kreatiniiniin verrattuna. Etenkin lapsilla, vanhuksilla tai muilla potilasryhmillä, joilla lihasmassa on pienentynyt, kystatiini C on kreatiniinia parempi glomerulusfiltraation merkkiaine.

Munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteet luokitellaan KDIGO:n mukaan seuraavasti (yksikkö GFR ml/min/1.73 m2):


yli 90 normaali munuaisten toiminta
60 - 89 lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä ellei
potilaalla ole muita merkkejä munuaissairaudesta)
45 - 59 lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
30 - 44 kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
15 - 29 vaikea munuaisten vajaatoiminta
alle 15 loppuvaiheen munuaistauti (dialyysipotilas)

Arvioidun GFR:n (Pt-GFReKys) viitearvot ovat:

18-39 v yli 89 ml/min/1.73 m2

40-49 v yli 83 ml/min/1.73 m2

50-59 v yli 77 ml/min/1.73 m2

60-69 v yli 69 ml/min/1.73 m2

70 v tai yli yli 59 ml/min/1.73 m2

Lähteet: Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med. 2012,367(1):20-29. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.