Mato, lajimääritys

1890 -MatoLm

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen ohje huslab.fi/ohjekirja/1890.html

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/1890.html