Olantsapiini, seerumista

1900 S -Olants

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
terap.alue 64 - 256 nmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/353