Solut, virtsasta

1940 U -Solut

Osatutkimukset

U -Eryt
U -Leuk
U -Epit
U -Lieriöt
U -Bakt
U-OsmolE

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Virtsan partikkelien peruserittely. Pyurian tai hematurian varmistaminen. Epäiltäessä/poissuljettaessa virtsatieinfektiota pyydetään U-BaktVi tutkimus.

Esivalmistelu

Ks. ohjeita esivalmistelusta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/kertavirtsanaytteet.pdf

Keskivirtsanäytteen antamisesta on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/potilaille/laboratoriossa-asionti/valmistautuminen/ohjeet-kotona-otettaville-naytteille

Näyteastia

10 ml CS-säilöntäaineputki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTTEENANTO: Puhtaasti laskettua keskisuihkuvirtsaa. Tyynyvirtsanäyte ei käy näytteeksi! Parhaiten virtsateiden sairauksien perusnäytteeksi soveltuu aamunäyte tai aamun toinen näyte, joka on ollut rakossa vähintään 4 tuntia.

NÄYTE: Virtsanäytettä laitetaan 10 ml C&S-säilöntäaineputkeen (CS-putki), vähintään näytettä täytyy olla putken miniminäytemäärämerkkiin saakka (7 ml). Putki tulee näytteen lisäämisen jälkeen sekoittaa huolellisesti kääntämällä ylösalaisin 8-10 kertaa. Näyte säilyy 24h CS-putkessa.

Sairaalan sisällä näyte voidaan ottaa myös säilöntäaineettomaan virtsaputkeen, jolloin virtsanäytettä laitetaan säilöntäaineettomaan putkeen vähintään 7 ml. Näyte säilyy säilöntäaineettomassa putkessa 4 tuntia +4 C lämpötilassa.

LÄHETYS ja säilytys: Näyte lähetetään huoneenlämmössä. Näytteen on oltava perillä laboratoriossa vrk:n sisällä näytteenotosta, yli 24h vanhaa näytettä ei voida analysoida.

Menetelmä

Virtaussytometrinen partikkelilaskenta ja tarvittaessa supravitaalivärjätyn (Sternheimer) sakan faasikontrasti-mikroskooppinen tarkastelu.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Tulkinta

U-Solut viitevälit (vakioitu aamunäyte)


Erytrosyytit <20 x 106/l
Leukosyytit <10 x 106/l
Epiteelisolut <10 x 106/l
Lieriöt <1 x 106/l
Bakteerit negat
OsmolE 300 - 900 mOsm/kg H2O

Korkea erytrosyyttien eli punasolujen määrä (hematuria) voi johtua virtsatieinfektiosta, munuaisperäisestä sairaudesta, toimenpiteestä, traumasta, kuukautisvuodosta tai raskaasta fyysisestä rasituksesta. Kiteet, bakteeri tai hiiva voivat häiritä punasolujen mittausta laitteella, jolloin niiden määrä tarkistetaan mikroskoopissa.

Leukosyyttien eli valkosolujen korkea määrä virtsassa viittaa munuaisten tai virtsateiden tulehdukseen. Jos valkosoluja on yli 20 x106/l, on todennäköisempää, että taustalla on infektio tai muu patologinen prosessi.

Bakteeriosatutkimuksen tulos on negatiivinen, jos bakteerien lukumäärä on <20 x 106/l alle 16-vuotiailla lapsilla, <80 x 106/l yli 16-vuotiailla miehillä ja <560 x 106/l yli 16-vuotiailla naisilla. Tulos on positiivinen, jos nämä rajat ylittyvät. Positiivisia näytteitä ei toimiteta bakteeriviljelyyn, vaan epäiltäessä tai poissuljettaessa virtsatieinfektiota, pyydetään U -BaktVi tutkimus, joka myös seulotaan samalla laitteella (negatiivinen tulos valmistuu nopeasti).

Laite laskee epiteelisoluihin kaikki epiteelisolut (levyepiteeli-, tubulus- ja välimuotoisen epiteelin solut) ja lieriöihin kaikki lieriöt (hyaliinilieriöt ja ei-hyaliinilieriöt).

Terveellä henkilöllä voi olla muutamia levyepiteelisoluja ja välimuotoisen epiteelin soluja näytteessään ja myös yksittäisiä tubulusepiteelisoluja. Levyepiteelisolujen suuri määrä liittyy yleensä epäedustavaan näytteeseen. Välimuotoisten epiteelisolujen määrä voi nousta esimerkiksi infektioiden yhteydessä. Tubulusepiteelisolujen suuri määrä (>15 x106/l) viittaa munuiassairauteen.

Näyte mikroskopoidaan, jos laite on havainnut pieniä epiteelisoluja (sis. välimuotoiset epiteelisolut ja tubulusepiteelisolut) tai poikkeavia lieriöitä. Tuloksen mukana annetaan lausunto 'Näytteessä on tubulus- ja/tai välimuotoisen epiteelin soluja', jos näitä havaitaan. Poikkeavista lieriöistä annetaan myös lausunto. Poikkeavat lieriöt voivat liittyä infektioihin tai munuaisten sairauksiin.

Mikäli laite ei pysty laskemaan luotettavasti virtsanäytteen partikkeleita, tarkistetaan löydökset mikroskooppisesti näytteen sakasta. Mikroskopoiden tarkistetuista tuloksista annetaan lausunto 'Tulos tarkistettu mikroskopoimalla' tai 'Tulokset perustuvat virtsanäytteen sakan mikroskooppiseen laskentaan'. Myös mikroskooppisesti laskettujen partikkelien vastaukset ilmoitetaan yksiköissä x 106/l (1 kpl/nk = 5.8 x 106/l Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa, 1 kpl/nk = 7.0 x 106/l Länsi-Pohjassa ja 1 kpl/nk = 8.6 x 106/l Keski-Pohjanmaalla). Mikäli partikkeleita on >30/nk ilmoitetaan tulokset muodossa >170 x 106/l.

OsmolE on näytteen johtokyvystä laskettu arvioitu osmolaliteetti, joka poikkeaa mitatusta osmolaliteetista vähintään 20%. Arvioitua osmolaliteettia voi hyödyntää ainoastaan arvioimaan onko näyte edustava virtsan solut -tutkimukseen. Sitä ei tule käyttää potilaiden diagnosointiin tai seurantaan, vaan siihen on käytettävissä tutkimus U -Osmol, nro 2444. Mikäli OsmolE on alle 300 mOsm/kg H2O, on näyte laimea ja ei-edustava.

Lähteet: Fundamentals of urine and body fluid analysis, 4th edition.