Toxocara canis/cati, vasta-aineet, seerumista

1945 S -TocaAb

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/15140.html

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 0.5 OD

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/15140.html