Treponema pallidum, FTA-absorptio, aivo-selkäydinnesteestä

1953 Li-FTAAbs

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/1953.html

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/1953.html