Karbamatsepiini, seerumista

2027 S -Karba

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Karbamatsepiinihoidon seuranta

Esivalmistelu

Lääkehoidon seurannan varten, näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Näyte otettava aamulla ennen lääkitystä. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja viikon jääkaapissa. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti- ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Karbamatsepiini imeytyy hitaasti ruoansulatuskanavasta ja huippupitoisuus plasmassa todetaan vasta useiden tuntien kuluttua. Steady-state-pitoisuus saavutetaan 3 - 4 päivässä. N. 3/4 karbamatsepiinista on sitoutuneena plasman proteiineihin, ja likvorin karbamatsepiinipitoisuus onkin vain n. 1/4 plasmapitoisuudesta. Pitoisuus pienenee sittemmin jonkin verran huolimatta vakioannostuksesta, sillä karbamatsepiini indusoi omaa metaboliaansa. Puoliintumisaika plasmassa vaihtelee runsaasti (20 - 55 tuntia), se lyhenee jatkuvassa annostuksessa n. 10 - 20 tuntiin. Karbamatsepiini läpäisee istukan ja kulkeutuu jossain määrin myös äidinmaitoon.

Suurin osa karbamatsepiinista metaboloituu, ja vain n. 2 % eritetään muuttumattomana virtsaan. Eräs tärkeimmistä metaboliiteista on karbamatsepiiniepoksidi, jonka pitoisuus plasmassa saattaa olla jopa 50 % karbamatsepiinin pitoisuudesta. Mm. erytromysiini, simetidiini ja dekstropropoksifeeni hidastavat karbamatsepiinin metaboliaa ja saattavat suurentaa sen plasmapitoisuuksia.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 20 - 40 µmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen taso on yleensä 20-40 µmol/l. Pitoisuutta 80 µmol/l ei tulisi ylittää.