Kiteet (kval), nivelnesteestä

2055 Sy-Kide-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Niveltulehduksen erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Nivelnestettä steriiliin hepariiniputkeen 0.5 ml (geeliputki ei käy!). Putki suljetaan tiiviisti kuivumisen estämiseksi. Näyte säilyy yhden viikon jääkaapissa.

Jos näytettä on vähän esim. punktioruiskun neulan kärjessä, neula ja ruisku huuhdellaan imemällä neulan läpi pieni määrä keittosuolaliuosta, joka edelleen ruiskutetaan hepariiniputkeen. Näyte toimitetaan hepariiniputkessa analysoivaan laboratorioon.

LÄHETYS: Nivelnestenäyte hepariiniputkessa lähetetään huoneenlämpöisenä. Lähettämistä varten näytteestä voidaan tehdä myös kaksi objektilasivalmistetta, joissa lasille pipetoidun näytteen päälle asetetaan peitinlasi, joka reunustetaan kuivumisen estämiseksi huolellisesti kynsilakalla. Objektilasit lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Näyte tutkitaan polarisaatiomikroskoopilla punalevyä apuna käyttäen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kihti on sairaus, jossa nivelnesteeseen kertyy natriumuraattikiteitä. Tyypillinen kohtaus ilmenee isovarpaan tyvinivelen turvotuksena, kuumotuksena ja kipuna. Oireisto on kuitenkin vaihteleva.

Valekihti on sairaus, jossa nivelnesteeseen kertyy kalsiumpyrofosfaattikiteitä. Myös ikääntymiseen liittyvissä nivelkulumissa ja artroosiasteelle edenneessä kihdissä esiintyy kalsiumpyrofosfaattikiteitä.

Tulkinta


Vastausvaihtoehdot:
NEGAT Näytteessä ei todeta uraatti- eikä
pyrofosfaattikiteitä
URAAT + Näytteessä todetaan natriumuraattikiteitä
PYROF + Näytteessä todetaan kalsiumpyrofosfaattikiteitä
mutta ei uraattikiteitä

Natriumuraattikiteiden löytyminen varmistaa kihtidiagnoosin. Pyrofosfaattikiteitä tavataan useissa tiloissa, mm. valekihdissä ja joissakin nivelkulumissa. Mikäli kumpiakin kiteitä löytyy näytteestä, vastataan vain natriumuraattikiteet.