Kloridi, vuorokausivirtsasta

2077 dU-Cl

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kloriditasapainon selvittäminen plasmanäytteen ohella

Esivalmistelu

Virtsankeräyksestä on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, otetaan 5 ml muoviputkeen. Vuorokausivirtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Virtsanäyte säilyy viikon jääkaapissa, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Ioniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora mittaus.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Normaalisti kloridia saadaan ravinnosta noin 100 - 250 mmol päivässä, josta noin 95 % kloridista erittyy virtsaan, loput ulosteen ja hien mukana.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 1 v 2 - 10 mmol
1 v - 5 v 15 - 40 mmol
p 6 v-10 v 35 - 110 mmol
t 6 v-10 v 20 - 75 mmol
p 11 v-14 v 65 - 180 mmol
t 11 v-14 v 35 - 170 mmol
15 v-60 v 110 - 250 mmol
yli 60 v 95 - 195 mmol

Tulkinta

Virtsan kloridieritys vaihtelee ravinnosta saadun kloridin mukaan ja seurailee yleensä natriumin eritystä. Kloridi on myös kompensatorinen anioni bikarbonaatille eli se korvaa bikarbonaattia asidooseissa.

Suurentuneita erityksiä tavataan metabolisessa asidoosissa, tubulusvaurioissa ja diureettien käytön yhteydessä. Pienentyneitä erityksiä tavataan kloridin puutostiloissa ja munuaisten ohi tapahtuneessa lisääntyneessä erittymisessä (esim. kloridiripuli).