Kreatiniinin puhdistuma

2146 Pt-Krea-Cl

Osatutkimukset

P -Krea
U -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Munuaisten glomerulusfiltraation arviointi vuodeosastopotilailla

Esivalmistelu

Potilas saa syödä, juoda ja liikkua tavallisesti koevuorokauden aikana. Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa Potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Suoritus


Virtsan keräys: osasto/poliklinikka
Verinäyte (P-Krea): laboratorio

Kreatiniinin puhdistumaa varten tarvitaan myös verinäyte (P -Krea), joka otetaan mielellään samana päivänä kuin virtsan keräys aloitetaan tai lopetetaan. Muussa tapuksessa näyte tulee ottaa 3 vuorokauden sisällä.

Potilas tyhjentää rakkonsa ja virtsa heitetään pois. Kellonaika kirjataan muistiin ja kaikki seuraavan vuorokauden aikana kertynyt virtsa kerätään talteen. Keräys loppuu seuraavana päivänä samaan aikaan, jolloin potilas tyhjentää rakkonsa viimeisen kerran keräystä varten.

Kerätty virtsa säilytetään viileässä ja lopuksi se sekoitetaan, mitataan ja n. 5 ml lähetetään laboratorioon. Potilaan pituus, paino, keräysvirtsan määrä ja keräysaika kirjataan atk-järjestelmään tai näytetarraan.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kreatiniinin puhdistuman avulla voidaan arvioida glomerulussuodosta (GFR) pelkkää plasman kreatiniinipitoisuutta tarkemmin, koska siinä suhteutetaan virtsaan erittynyt kreatiniinin määrä plasman pitoisuuteen.

Kreatiniinin eliminaatio kuvaa sen biologiasta johtuen glomerulussuodosta niin epätarkasti, että GFR:n tarkempiin mittauksiin on suositeltavaa käyttää joko seerumin kystatiini C:n määrityksiä tai GFR:n suoria isotooppimittauksia (99mTc-DTPA tai 51Cr-EDTA). Kliinisessä käytännössä glomerulussuodosta voidaan arvioida myös pelkästään plasman kreatiniinipitoisuuden ja potilaan ikään, kokoon, sukupuoleen tai painoon perustuvia laskennallisia kaavoja, kuten Cockcroft-Gaultin, Schwartzin tai MDRD (Modification of Diet in Renal Disease study) -kaavat.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
aikuiset 1.1 - 2.4 ml/s/1.73 m2

Tulkinta

Tulos ilmoitetaan SI-yksiköissä eli millilitroina sekunnissa vakioitua kehon pinta-alaa kohden (aikuisen keskimääräinen kehon pinta-ala on 1.73 m2). Haluttaessa laskea tulos millilitroina minuutissa lukuarvo kerrotaan 60:lla.

Pt-Krea-Cl: aikuiset 1.1 - 2.4 ml/s/1.73 m2

Kreatiniinin puhdistuma pienenee vähitellen keski-iästä vanhuuteen. Terveiden nuorten aikuisten Pt-Krea-Cl on suurempi kuin 1.5 ml/s/1.73 m2, yli 70-vuotiailla enää yli 1.0 ml/s/1.73 m2. Lisäksi naisten puhdistuma-arvot ovat miesten arvoja hieman pienempiä naisten vähäisempään lihasmassaan liittyen.

Kreatiniinin puhdistuma pienenee munuaisten vajaatoiminnassa ja muutenkin alentuneessa munuaisperfuusiossa, mm. sydämen vajaatoiminnassa. Jos plasman kreatiniinipitoisuus on selvästi suurentunut (yli 200 µmol/l), ei kreatiniinin puhdistuma kuvaa enää luotettavasti glomerulusten toimintaa.

Suurentuneita kreatiniinin puhdistuma-arvoja tavataan mm. raskauden aikana, diabeettisen nefropatian alkuvaiheessa ja tyreotoksikoosissa.

Huomautukset

Lääkeinterferenssit: Kirjallisuuden mukaan seuraavat lääkkeet saattavat häiritä merkityksellisesti plasman kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttavat virheellisen matalan tuloksen: metamitsoli (kauppanimi Litalgin) ja erityisluvan vaativa antikoagulantti fenindioni (kauppanimi mm. Phenindione), näissä tapauksissa suositellaan kreatiniininäyte otettavaksi ennen lääkkeen ottamista/annostelemista. Lisäksi parasetamoli toksisilla pitoisuuksilla (metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini, NAPQI) ja sen antidootti N-asetyylikysteiini (NAC) häiritsevät kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttavat virheellisen matalan tuloksen.