Kylmähemagglutiniinit, seerumista

2173 S -Kyhemag

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/2173.html

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 16 titteri

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/2173.html