Dengue ja zikavirus, nukleiinihappo (kval)

21762 -DeZiNhO

Osatutkimukset

-DengNhO
-ZikaNhO

Tulkinta

Denguevirus- ja zikavirus-NhO-tutkimukset tehdään pakettitutkimuksena. Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu:

huslab.fi/ohjekirja/21762.html