Laktaatti, verestä

2183 B -Laktaat

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Asidoositilan selvittely, laktaattiasidoosiepäily, eräät perinnölliset energia-aineenvaihdunnan häiriöt

Esivalmistelu

Paasto suositeltava

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml (lisäaineeton)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näyte otetaan ilman staasia lisäaineettomaan seerumiputkeen. Pipetoi 0.5 ml laskimoverta putkeen, joka sisältää 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa. Sekoitetaan hyvin, pidetään jääkaapissa tai jäävesihauteella vähintään 5 min ja toimitetaan jäävesihauteella 1 tunnin kuluessa kylmäsentrifugoitavaksi 2000 x g 10 min. Erottele näyte ja kylmäsentrifugoi se uudelleen 2000 x g 10 min. Sentrifugointien jälkeen eroteltu supernatantti säilyy jääkaapissa 5 vuorokautta, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Saostettu verinäyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 1 tunnin kuluessa. Supernatanttinäyte lähetetään + 4 celsiusasteen lämpötilassa, mikäli perillä 5 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen.

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Laktaatti on anaerobisen glykolyysin lopputuote. Sitä muodostuu pyruvaatista laktaattidehydrogenaasientsyymin katalysoimassa käänteisessä reaktiossa. Aerobisissa oloissa laktaatti metaboloidaan nopeasti pyruvaatiksi. Pyruvaatin ja laktaatin suhde kuvaa elimistön hapetuspelkistystilaa. Veren laktaattipitoisuus on normaalioloissa pieni, mutta se lisääntyy fysiologisesti mm. voimakkaan lihasrasituksen yhteydessä sekä useissa erilaisissa sairauksissa.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 0.33 - 1.33 mmol/l

Tulkinta

Viiteväli 0.33-1.33 mmol/l perustuu tavallisen paaston jälkeen otettuihin näytteisiin.

Veren laktaattipitoisuus suurenee voimakkaassa lihasrasituksessa jopa 20-kertaiseksi. Suurentuneita pitoisuuksia todetaan myös verenkiertoelimistö- tai hengitysperäisessä akuutissa hypoksiatilassa. Sen sijaan kroonisessa hapenpuutteessa laktaattipitoisuus ei yleensä suurene. Diabeettisessa ketoasidoosissa laktaattia kertyy ketohappojen lisäksi elimistöön. Lisäksi laktaattitaso voi olla suurentunut useiden malignien sairauksien sekä aineenvaihduntasairauksien yhteydessä. Eräissä myrkytystiloissa (salisylaatit, metanoli) voi veren laktaattipitoisuus suurentua, samoin kuin runsaan alkoholin nauttimisen jälkeen.

Laktaattia määritetään usein yhdessä pyruvaatin kanssa. Laktaattiasidoosin erotusdiagnostiikassa kannattaa arvioida laktaatti-pyruvaatti -suhdetta, joka voidaan laskea kaavasta 1000 x laktaatti/pyruvaatti.