Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä

2186 Li-Laktaat

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Meningiittien diagnostiikka, eräiden synnynnäisten keskushermostoa affisioivien aineenvaihduntasairauksien diagnostiikka

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1.5 ml selkäydinnestettä. Näyte toimitetaan välittömästi laboratorioon jäävesihauteella, tai 0.5 ml näytettä pipetoidaan heti putkeen, joka sisältää 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa. Sekoitetaan hyvin, pidetään jääkaapissa tai jäävesihauteella vähintään 5 min ja toimitetaan jäävesihauteella 1 tunnin kuluessa kylmäsentrifugoitavaksi 2000 x g 10 min. Erottele näyte ja kylmäsentrifugoi se uudelleen 2000 x g 10 min. Sentrifugointien jälkeen eroteltu supernatantti säilyy jääkaapissa 5 vrk, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Jos potilaasta on pyydetty samanaikaisesti Li-Pyruvaatti, menetellään pyruvaattiohjeen mukaisesti.

LÄHETYS: Saostettu näyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 1 tunnin kuluessa. Supernatanttinäyte lähetetään + 4 celsiusasteen lämpötilassa, mikäli perillä 5 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen määritysmenetelmä

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Laktaatti on anaerobisen glykolyysin lopputuote. Sitä muodostuu pyruvaatista laktaattidehydrogenaasientsyymin katalysoimassa käänteisessä reaktiossa. Aerobisissa oloissa laktaatti metaboloidaan nopeasti pyruvaatiksi. Likvorin laktaatti soveltuu likvorin glukoositutkimusta paremmin meningiittien erotusdiagnostiikkaan, koska siihen ei vaikuta plasmapitoisuus niin voimakkaasti kuin glukoosipitoisuuteen.

Päivystystilanteissa OYS:ssa tilataan verikaasuanalysaattoreille sovellettu Li-LaktTeh -tutkimus.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
lapset 1.1 - 2.2 mmol/l
aikuiset 0 - 2.8 mmol/l

Tulkinta

Likvorin laktaattipitoisuuden suureneminen viittaa bakteerimeningiittiin. Virusmeningiitissä laktaattipitoisuus on normaali tai hyvin lievästi koholla. Tulkintaraja on noin 3-4 mmol/l.

Laktaattipitoisuus suurenee likvorissa myös tuberkuloottisessa ja sienten aiheuttamassa meningiitissä sekä malariassa. Aivojen hypoksia ja epilepsiakohtaus nostavat likvorin laktaattipitoisuutta. Likvorin laktaatti suurenee myös eräiden keskushermostoa affisioivien synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien, kuten pyruvaattidehydrogenaasin puutoksen ja hengitysketjun häiriöiden yhteydessä. Likvorin laktaatti voi olla koholla myös laktaattiasidoosista johtuen (veripitoisuus on suurentunut).