Laktaattidehydrogenaasi, pleuranesteestä

2193 Pf-LD

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pleuriittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1 ml pleuranestettä. Vähäinenkin hemolyysi kohottaa virheellisesti tuloksia. Näyte säilyy viikon huoneenlämmössä ja 4 vrk jääkaappilämpötilassa Näytettä ei saa pakastaa.

LÄHETYS: Pleuraneste lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Entsymaattinen (IFCC:n suositus)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Pleuranesteen laktaattidehydrogenaasin aktiivisuutta voidaan käyttää transsudaattien ja eksudaattien erottamiseen toisistaan (ks. yleisistä ohjeista Pf-Seula -tutkimuspaketti). Pleuranesteen LD-määrityksen lisäksi tutkitaan samanaikaista plasman LD-aktiivisuutta.

Tulkinta

Pf-LD/P-LD -suhde yli 0,6 tai Pf-LD yli 300 U/l viittaa eksudaattiin, jolloin eksudaatin tarkempi tutkiminen on indisoitu.