Potilaan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto, verestä

22000 B -HLA1PK

Osatutkimukset

B -HLAAG
B -HLABG
B -HLACG
B-HLADRB1G
B-HLADQB1G
B-HLADPB1G
S -CMVAbG
E -ABORh

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

www.veripalvelu.fi/tutkimusryhma/kudossopeutuvuustutkimukset