Lasko

2203 B -La

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tulehduksellisten sairaustilojen toteaminen ja seuranta

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte: 3ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näyte säilyy huoneenlämmössä 4 tuntia tai jääkaapissa 36 tuntia.

Jääkaappilämpötilassa säilytettävä näyte on laitettava heti näytteenoton jälkeen jääkaappiin (viive voi olla maksimissaan 30 minuuttia). Jos viive on suurempi kuin 30 minuuttia ennen kuin näyte on laitettu jääkaappilämpötilaan, näytteeseen lisätään näytepoikkeama "Virheellinen näytteen erottaminen tai esikäsittely. Näytteen laittaminen kylmään viivästynyt, mikä voi vaikuttaa tulokseen."

Lähetys: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 4 tunnin sisällä näytteenotosta. Jääkaapissa säilytetyt näytteet lähetetään kylmässä.

Menetelmä

Automaattilaite (tulostaso vastaa Westergrenin menetelmällä saatuja tuloksia)

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren lasko tarkoittaa punasolujen sedimentaationopeutta potilaan omassa plasmassa. Siihen vaikuttavat plasman proteiinikoostumus ja punasolujen ominaisuudet, erityisesti niiden raharullamuodostus (liittyminen toisiinsa). Mm. lisääntynyt akuutin faasin proteiinien tuotanto, gammaglobulinemia ja fibrinogenemia suurentavat laskoa. Lasko reagoi tulehdustilan muutoksiin hitaammin kuin C-reaktiivinen proteiini.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
lapset (alle 18 v) 0 - 15 mm/h
miehet (18-50 v) 0 - 10 mm/h
naiset (18-50 v) 0 - 15 mm/h
miehet (51-70 v) 0 - 13 mm/h
naiset (51-70 v) 0 - 20 mm/h
miehet (yli 70 v) 0 - 30 mm/h
naiset (yli 70 v) 0 - 35 mm/h

Tulkinta

Lasko on suurentunut kroonisissa tulehdussairauksissa, sidekudossairauksissa, maligniteeteissa, maksasairauksissa ja eri kudosten vaurioissa. Lasko on suurentunut usein anemioissa, kun taas polysytemioissa arvot voivat olla normaalit huolimatta samanaikaisesta tulehdussairaudesta.

Lähteet: CLSI. Procedures for the erythrocyte sedimentation rate test. Approved standard, 5th edition. CLSI document H02-A5.

Huomautukset

NordLabin omassa verifioinnissa laskonäyte säilyi jääkaappilämpötilassa 36 tuntia, jos näyte laitettiin välittömästi jääkaappiin. Kirjallisuuteen perustuen viive jääkaappiin laittamisessa voi kuitenkin olla 0-30 minuuttia ilman merkittävää muutosta tuloksissa. Tätä pidempi viive toisinaan johti jopa merkittävään laskotuloksen pienentymiseen. Laboratorio antaa näistä näytteistä poikkeaman.