Magnesium, vuorokausivirtsasta

2299 dU-Mg

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Magnesiumtasapainon selvittely, ellei potilaalla ole munuaisten vajaatoimintaa eikä diureettilääkitystä

Esivalmistelu

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Virtsa. Säilöntäaineeksi keräysastiaan pannaan 10 ml 6 M HCl:a. Hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta, jonka tilavuus on mitattu, otetaan 5 ml:n näyte muoviputkeen. Vuorokausivirtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Mikäli määritystä ei suoriteta viimeisenä keräyspäivänä, näytteen pH säädetään 1.0 M HCl:lla arvoksi 2. pH-säädetty virtsanäyte säilyy jääkaapissa viikon, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, ksylidyyli sininen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

ks. P-Mg.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 0.6 - 12 mmol

Tulkinta

Vuorokausivirtsan magnesiummääritys on plasmapitoisuuden määritystä parempi tutkimus elimistön magnesiumpuutteen osoittajana potilailla, joilla ei ole kroonista munuaistautia eikä diureettilääkitystä. Hypo- ja hypermagnesemia ks. P-Mg.